Snart på vei til din postkasse!

Norsk Quilteblad nr. 3, 2018 sendes ut til våre medlemmer i løpet av uke 37 og 38.