Skal du til Sundvollen?

Fakturaen til Norsk Quiltetreff ble sendt pr epost til alle påmeldte 4. januar 2015 med forfall 18. januar 2015.

Hvis du ikke har mottatt denne (sjekk også søppelposten), må du ta kontakt med kasserer Lise S. Simonsen på kasserer@nqf.no

 

Kari 12/1 2015