Reisestipend fra VOFO

Som medlem i Norsk Quilteforbund kan du søke om reisestipend i Voksenoppplæringsforbundet.
Reisetipendiet kunngjøres av VOFO og videreformidles av NQFs styre til medlemmene.

Voksenopplæringsforbundets reisestipend 2011

Voksenopplæringsforbundet står på vegne av Kunnskapsdepartementet for den praktiske gjennomføringen av reisestipendordningen i henhold til Statsbudsjettet. Med forbehold om Stortingets godkjennelse, utlyser VOFO hermed reisestipend for 2011 for studieledere og instruktører som arbeider med voksnes læring i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.

VOFO Voksenopplæringsforbundet
Studiereisen bør finne sted i perioden januar - desember 2011. Den skal ha sammenheng med den voksenopplæring søkeren er engasjert i.

Du kan her lese mer om dette stipendiet (søkandsfrist 12. november 2010) og laste ned søknadskjemaet:
VOFO reisestipend 2011