QUIP (Quilt in Public)

Ta med deg sysakene og slå deg ned i det offentlige rom.

Lørdag 20. juni er det hva amerikanerne kaller QUIP, Quilt in Public. Flere "lappedamer" her i Norge har adoptert denne tradisjon og er dermed med på å markedsføre nål og tråd i lappeteknikkens tegn.

Hvorfor ikke være med på å markere dagen? Ta med deg nål trå og en campingstol, slå deg ned (gjerne flere sammen) I det offentlige rom hvor folk ferdes, og promoter hva det er vi sysler med. (Det kan kanskje være lurt å informere I forkant og spørre om lov til å benytte området til slik aktivitet. )

NQF oppfordrer til å ta bilder og/eller skrive noen ord I denne sammenhengen og sende til redaksjonen. Vi ønsker å bidra i formidlingen ved å spre det glade buskap.

Ønsker alle en flott sydag.