Publikumsprisen 2012

Årsmøtehelgen i Bergen 2012.

Sølvi L. Krokeide vant Publikumsprisen 2012 med teppet Kalenderblad.
Teppet blir stilt ut på Diversity in Europe-utstillingen på The Festival of Quilts i England 2012.

Publikumsprisen 2012: Sølvi L. Krokeide - Kalenderblad

Dette teppet fikk også 2. prisen i NQFs konkurranse Hav i den åpne klassen.