Protokoll NQF’s årsmøte 2015

 

Årsmøteprotokollen for 2015 vil denne gangen bli presentert her på våre nettsider.

Dette henger sammen med at det er så mye spennende som nå blir prioritert og trykkes I det kommende medlemsbladet.

Protokoll fra årsmøte i NQF 2015

 

08.05.2015 Nina