NQT-konkurransen: På vej

I disse dager går det ut beskjed til dere som har sendt inn påmelding.

NQT 2012 i Danmark

I brevet fra NQT står de at tepper skal sendes til Danmark innen 1. mars 2012. I utlysningsteksten fra NQF står det at tepper skal sendes innen 15. februar 2012 til leder i forbundet, Marit Sande Iversen, i Molde.

Tidligere har det vært problemer med at tepper fra Norge står fast i tollen: Norge ikke er medlem i EU.
For å forhindre dette, tar NQF ansvaret for å få de norske bidragene fram i rett tid i Danmark. Fristen er derfor satt en halv måned tidligere enn det som står i brevet.

Det er selvfølgelig mulig å sende arbeider selv til Danmark, men da må man også selv ta ansvar for at de rekker fram i tide og ikke blir sittende fast i tollen.