NQT-konkurransen 2014.

 

 

Innbydelse til konkurransen ved

Nordisk Quiltetreff 30.mai-1.juni 2014 i Sarpsborg, Norge

Du inviteres til å delta i en juryert konkurranse og utstilling med tema:
Min Skattekiste.

Du kan delta i to kategorier: Tradisjonell og Art Quilt

Kriteriene for å opprettholde begge kategorier er min. 20 bidrag i hver. Dersom dette ikke oppfylles blir det en kategori. Det er en samlet premie sum på 20 000,-Nkr fordelt på 3 premier i hver kategori. Ved sammenslåing av kategoriene reduseres det totale premie beløpet.

Konkurranse regler:

 • Temaet kan tolkes fritt.
 • Alle teknikker er tillatt, men quilten må ha minst tre lag og være hånd eller maskinquiltet gjennom alle lag.
 • Quilten kan ikke monteres i glass og ramme.
 • Quilten må ha en 10 cm opphengskanal på baksiden i tre deler.
 • Quiltens form er valgfri, men størrelsen må være min. 0,3m2 (for eksempel 50x60cm) men maks 1,5m2.
 • Quilten må være sydd til denne konkurransen.
 • Quilten skal vær eget design.
 • Quilterens navn må ikke være synlig.
 • Dersom en annen har quiltet teppet på longarm maskin skal dette fremgå ved påmelding.
 • Kun medlemmer av quilteforeningene i Danmark, Sverige, Finland og Norge kan delta.
 • Medlemmer av NQT komiteen, styremedlemmer i de nordiske landsforeninger, redaksjonen av meldemsbladene eller juryen kan ikke delta.
 • NQT komiteen forbeholder seg rette til å tilbakekalle en utdelt premie, dersom det i ettertid viser seg at denne ikke oppfyller betingelsene for konkurransen. Premien vil da tilfalle neste NQT arrangement.
 • Konkurranse quiltene bedømmes av en jury bestående av valgte medlemmer fra de nordiske lands quilteforbund. Quiltene bedømmes etter originalitet, utførelse og tolkning av tema.
 • Alle innsendte quilter stilles ut. NQT forbeholder seg retten til å offentliggjøre bilder av deltagende quilter i de nordiske quiltebladene, på websider o.l.
 • Det er quilterens ansvar å sende inn i riktig kategori.
 • Deltagergebyr er 250Nkr pr quilt. Dette dekker forsikring og oppbevaring av quiltene.
 • Deltakergebyr refunderes ikke.
 • Tepper som ikke oppfyller konkurranse betingelsene diskvalifiseres.

Utfylt påmeldingsskjema sendes innen 1.november 2013 til Anni Svendsby, Haug Gård, 1798 Aremark, Norge.

Deltakergebyr skal samtidig innbetales til Norsk Quilteforbunds konto, merket NQT konkurranse(kontonr. kommer).
Quilten skal være innsendt senest 1.mars 2014. Du vil få opplyst mottaker adresse i god tid.

http://www.nqf.no/wp-content/uploads/2011/08/NQT2014_konk.pdf