NQFs tanker om 22.juli 2011

På bakgrunn av det fryktelige som rammet landet vårt 22.juli i år fikk styret i NQF en henvendelse fra et medlem med spørsmål om dette var noe vi og NQFs medlemmer burde gjøre noe med.

Dette var i utgangspunktet en veldig fin tanke. Men slik dette har utviklet seg, hvor mange av de rammede og offrene sier de ønsker å glemme, ser vi i styret at det vanskelig å arrangere noe felles i forhold til dette.

Vi ønsker i stedet å oppfordre våre medlemmer som har lyst til å gjøre en forskjell, til å gå sammen og sy en oppmuntring til de som alltid er parat til å hjelpe og gjøre noe i ditt nærmiljø. Vi tenker da på AMK sentraler, ambulanse, politi, brann, Røde Kors osv.

Husk at DITT bidrag gjør en forskjell.

Hilsen Styret.

Trine Grønberg Anker-Rasch: Utvikling (57 cm x 60 cm) 2010
-- Trine Grønberg Anker-Rasch: Utvikling (57 cm x 60 cm) 2010 --