NQFs styre for 2013

Her har vi styret for 2013:

213_styret2013_2_web

Styret 2013 består av: (øverst, fra venstre) Mona Mørkved/Tromsø, Sølvi Alfnes/Sør-Trøndelag, Elisabeth Michaelsen/Rogaland, Ingjerd Nomme/Akershus (midten, fra venstre) Britta Hohne/Vest-Agder, Marwell Stalder/Østfold, Laila Karlsmoen/Hedmark (nederst, fra venstre) Janne Grethe Torsvik, Hordaland , Heidi Bolgnes/Sør-Trøndelag, Trine Linnes/Østfold Lise S. Simonsen, Buskerud, var ikke tilstede.