NQFs medlemsutstilling 2019:

NQF vil minne om påmeldingsfristen for medlemsutstillingen - som er 1. februar 2019.
Vi veit at det er mange flinke quiltarar rundt i landet vårt, og vi voner mange av dykk vil deltake.
Vi ynskjer stor breidde og variasjon når det gjeld format, uttrykk og teknikk.

Sjå meir informasjon i NQF sitt medlemsblad nr 4, 2018.

DU ER VELKOMEN TIL Å DELTAKE!