NQFs konkurranse 2017

Tema: Ordtak og munnhell

NQFs konkurranse 2017

 

Alle medlemmer inviteres til å delta i konkurransen.

 

Ordtak er korte, velformulerte setninger som på en konkret måte uttrykker livsvisdom, sannheter, erfaringer eller leveregler. Ordtak har en fast ordlyd som er kjent og blir sitert.

(Fra Wikipedia)

Munnhell er en gjengs talemåte brukt i et miljø. F.eks. «Det året det var så bratt» som ble et munnhell etter at Øystein Sundes plate ble populær.

 

Velg fritt og la deg inspirere. Bidraget skal ledsages av et A4-ark hvor du kun skriver ned hvilket ordtak eller munnhell du har brukt som inspirasjon.

 

Klasser

Tradisjonell

Åpen

Åpen/tradisjonell gruppe

Innsender velger selv klasse ved påmelding. Det må være minst åtte bidrag til bedømming i hver klasse for at disse skal juryeres.

I de to første klassene skal hele bidraget (design, trykk el. annen overflatebehandling, søm og quilting) være gjort av en og samme person.

Klassen Åpen/tradisjonell gruppe er for alle bidrag laget av to eller flere personer. På registreringsskjemaet må det tydelig framgå hvem som har bidratt med hva.

Størrelse

Minimum 0,5 m2

Maksimum 150 cm x 220 cm

Minimum 0,5 m2er for eksempel minst:

25 cm x 200 cm

40 cm x 125 cm

50 cm x 100 cm

71 cm x 71 cm

Teknikk

Bidraget skal bestå av tre lag og skal være quiltet. Valgfri quilteteknikk.

Montering

Alle veggtekstiler må ha standard veggoppheng, dvs. en kanal på 10 cm på baksiden. Kan ikke være montert i glass og ramme.

Navnelapp skal være montert på baksiden av teppet, nederst i venstre hjørne sett bakfra. På tredimensjonale bidrag settes den under eller inni. Navnelappen dekkes til med en stoffbit slik at innsender er anonym for juryen. Bruk store tråklesting så jurysekretæren kommer til om nødvendig og får dem enkelt av ved opphenging.

Premiering og utstilling

I hver klasse kan juryen dele ut inntil6 000 kroner. De skal også dele ut diplom for Beste håndverk.

NQF planlegger Årsmøtehelg med utstilling på Sundvolden Hotel 24.–26. mars 2017. Vi tar forbehold om at treffet får nok påmeldte til å bli gjennomført. Hvis ikke kan utstillingen og/eller konkurransen med juryering og premiering i ytterste konsekvens bli avlyst.

Påmelding

Frist: 1.12.2016

Meld deg på medlemskonkurransen ved å betale kr 150 til NQF v/ Kari Aspenes, Sandset, 8408 Sortland på konto nr. 7877 06 98447. Gebyret dekker deler av NQFs utgifter til juryering og ev. returporto.

Innlevering

Frist: 12.02.2017

Send bidraget med et foto av det, et utfylt registreringsskjema og et A4-ark med ordtaket eller munnhellet du har latt deg inspirere av til jurysekretær Marwell A. Stalder, Kvartsv. 21, 1784 Halden.

I tillegg ber vi alle som kan å sende foto av bidraget og registreringsskjema via e-post til utstilling@nqf.no

Et oppdatert registreringsskjema finnes på NQFs webside nqf.no.

 

Spørsmål rettes til jurysekretæren via e-post til utstilling@nqf.no eller til Marwell A. Stalder, Kvartsv. 21, 1784 Halden.