NQFs årsmøte 2013: årsmøtepapirene

Sakspapirene til årsmøtet.

Styret beklager at vi er noe forsinket med utsendelsen av sakspapirene til årsmøtet denne gangen. Dette skyldes noen praktiske problemer.

Vi vil sende dokumentet ut på mail til de som er registrert til møtet så snart som mulig.