Norsk Quiltetreff: Solvejg Refslunds Minneutstilling

Solvejg Refslund gikk bort høsten 2012.

På Norsk Quiltetreff med årsmøte nå i mars, kommer hennes mann, Anders Lyng, for å stille ut en del av hennes arbeider. Det gleder vi oss til.

nqt2012-2-144
{ Ingjerd Nomme: Fredrik (46 cm x 56 cm) }

Hun hadde mange venner og tidligere kurselever fra Norge, og mange av våre medlemmer har deltatt på kurs hos henne. Derfor ønsker vi å ha med noen elevarbeider.
Vi  inviterer med dette tidligere kurselever til å delta på utstillingen.  Dessverre kan vi av plasshensyn ikke garantere at alle får plass,  men vi håper å få med så mange som mulig.

Har du lyst til delta?  Send inn registreringskjema med bilde til utstillingskomiteen v/Ingjerd Nomme så snart som mulig eller senest innen 1. mars 2013.