Norsk quiltetreff 2021

Styret i Norsk Quilteforbund har vedtatt at Norsk quiltetreff 2021 dessverre må avlyses. Det er pr. 30. november ikke nok påmeldte til å gjennomføre arrangementet.

Dere som er påmeldt vil få hele beløpet tilbakebetalt fra oss. Arbeidet med å gjennomføre tilbakebetaling vil starte umiddelbart.

Med avlyst arrangement vil heller ikke medlemsutstillingen bli gjennomført.

Styret undersøker digitale løsninger for å gjennomføre årsmøtet.

Medlemskonkurransen

Styret har bestemt at medlemskonkurransen med bedømming skal gjennomføres.

Påmelding til konkurransen skal gjøres via link på forsiden

Påmeldingsfrist: 1. desember 2020.

Innleveringsfrist: 1. februar 2021.