Norsk Quiltetreff 2020 (3)

Norsk quiltetreff er dessverre nå avlyst.


Alle påmeldte vil få informasjon pr. mail så snart som mulig.
Vi i styret jobber for Norsk quilteforbund kun på vår fritid, hvilket vil si at vi har våre ordinære jobber på dagtid. Noen av oss jobber bl.a. til daglig i skolevesenet og noen jobber i helsevesenet, og som de fleste vel nå er kjent med, har vi nå store utfordringer i vårt samfunn rundt Koronautbruddet. Vi må derfor igjen be om å få tid og ro til å håndtere avlysingen av Norsk quiltetreff 2020 på best mulig måte. Vi håper nå at dere alle har tålmodighet og at dere følger med på informasjon på Facebook og vår nettside etter hvert som vi kan legge ut informasjon.

Hilsen alle oss i NQF styret.