Norsk Quiltetreff 2020 (4)

Til opplysning.

Til dere som sender meldinger til oss og andre som lurer, så skal styret ha styremøte i kveld.

De som var påmeldte til Norsk Quiltetreff vil få informasjon på Mail i slutten av uka.

Vi har jobbet iherdig for å minske de økonomiske konsekvensene for NQF. Vi ber om tålmodighet litt til.

Mvh Styret