Norsk Quilteblad nummer 2/ 2012

Norsk Quilteblad sendes ut til medlemmene i uke 24 og 25.
Norsk quilteblad 2-2012

Forsiden viser Kjersti Thoens teppe  «Sommermorgen i skjærgården» (2012), vinnerteppet i NQFs konkurranse 2012 og i den åpne klassen: «Hav».
Kjersti har skrevet og fortalt litt om dette teppet og delt tanker om å være med i en konkurranse.

Du kan lese mer om hva som kommer i denne utgaven her:
Siste utgave av medlemsbladet.