Norsk Quilteblad nr. 4/2017 

Norsk Quilteblad nr. 4/2017
Nå på vei til en postkasse nær deg!
Uke 47 og 48
Hilsen redaksjonen