Norsk Quilteblad nr 4/2013

Norsk Quilteblad nr 4/2013 er nå på vei ut til våre medlemmer.

Vi jobber nå med å få på plass alle påmeldingsskjema her på nettsidene.

Følg med under Hva skjer, Norsk Quiltetreff

Elektronisk påmelding åpner 5.12.