Norsk Quilteblad nr. 4/2020

Medlemsbladet vårt sendes ut fra og med 24. november. Norsk Quilteblad nr. 4/2020 er fullt av ufarlige virus og andre spennende utfordringer! Gi posten to uker før du etterlyser manglende blad hos medlem@nqf.no