Norsk Quilteblad nr 3/2015 er på vei

Norsk Quilteblad nr. 3, 2015 sendes ut til medlemmene fra og med 9. september. Har du ikke fått ditt blad innen 20. september ber vi deg sende en e-post om det til medlem@nqf.no

11.09.2015