Norsk Quilteblad nr.3 – 2011

Norsk Quilteblad er ferdig i trykken, har gått vider til pakking, skal sorteres på posten for så å sendes ut til dere medlemmer omtrent til 20. september.

Norsk Quilteblad nr. 3 - 2011
Norsk Quilteblad nr. 3 - 2011

Denne gangen er det med et bilag med alt for Nordisk Quiltetreff (NQT) i Aalborg i Damark 18.-20. mai 2012. 
(Bruk linken til treffet i venstre sidemeny.) 
Vi håper alle at du vil finne noe som frister og tar turen nedover sammen med flere quiltere og for å treffe enda flere quiltere.

Deadline for neste Norsk Quilteblad er  1. oktober 2011.
Nettlinker tlihørende utgave nr 3 - 2011 vil komme senere.