Norsk Quilteblad nr.3-2011

Redaksjonen beklager, men for denne utgaven har vi fått vite at det har skjedd en feil i produksjonen og at noen blader har fått to av samme side, men mangler noen andre sider.

De det gjelder, bees ta kontakt med redaksjonen på kontaktsiden.
Husk å oppgi medlemsnummer.