Norsk Quilteblad er snart på vei! 

Det sendes ut til alle medlemmer fra og med 6. september 2019.
Følg med i postkassen, men gi postverket en til to uker før du etterlyser bladet hos medlemsekretæren på  medlem@nqf.no