Norsk Quilteblad 4/2016 og Adventskos

Norsk Quilteblad 4/2016 er på vei ut i postkassene. Vi håper dere finner noe dere liker.
Adventskos: For dere som besøker Osloregionen kan vi i tillegg anbefale disse to utstillingene.

26.11–4.12.2016: Utstilling

Fjøset på Bogstad Gård

Sørkedalen 826, Oslo

Unn Stähr Irgens: Artquilts

Grethe Paulsen: Maleri

Alle dager kl. 12–16, ma. stengt

 

26.11–18.12.2016: Juleutstillingen

S9 Galleri, Sverdrupsgate 9, Oslo

Elisabet Saksen, kunstkvilter: kunstkvilter

Marte Utti, grafisk designer: smykker

Svetlana Rezvaya, maler

Benedicte Hetty, maler

On.–sø. 13–17, ma.–ti. stengt

www.sverdrupsgate9.no