Medlemskonkurranse 2020

FRITT FRAM

På årsmøtehelgen annonserte juryen tema for neste års medlemskonkurranse: Fritt fram.
 
I NQFs konkurranser skal hele bidraget (design, søm, quilting o.a.) være gjort av samme person (ev. samme gruppe).
 
Det konkurreres fortsatt i tre klasser (tradisjonell, åpen og åpen/tradisjonell gruppe), men i disse tre klassene er størrelsene endret til:
Maksimum 150 cm x 220 cm
Minimum 0,25 kvadratmeter som f.eks. er 50 cm x 50 cm
 
I tillegg er det opprettet en åpen klasse for mindre arbeider i disse størrelsene:
Maksimum 0,40 kvadratmeter
Minimum 0,15 kvadratmeter
 
En fullstendig utlysning av medlemskonkurransen finner du i Norsk Quilteblad 2/2019 som sendes fra og med 11. juni.