Linkadresser fra medlemsbladet nr. 1-2012

  

I medlemsbladet 1-2012 står det en del nettlinker i forbindelse med artiklene.
Her kommer de og noen til, for deg som er interessert og vil lese mer. 

Bergen quiltelag, - s. 6-7:
http://www.bql.no/

Quiltefestivalen i Sør-afrika, - s. 10-13:
http://www.quiltsouthafrica.co.za/festival.php

Jennifer Hollingdale,- s.14-16:
http://www.quilt.co.uk/?p=109
fengselsquilten har fått ny webadresse siden bladet gikk i trykken:
http://collections.vam.ac.uk/item/O1165208/quilt-hmp-wandsworth-quilt/

Hole in the Barn Door-mønsteret, s. 26-27:
(den tradisjonelle blokken som det er tatt utgangspunkt i, - sammensying)
http://www.quilteposten.com/meramerikanskhandsom.htm

Norge i bilder-mønsteret, - s.28-31:
(teppet er sydd for utlodningen ved NQT i mai)
http://www.patchwork.dk/ --> link til høyre på forsiden

Jette Clover, - s. 39-41:
www.jetteclover.com

Barneboka, -s. 44-45:
http://www.nqf.no/boklansering-barn-symaskin-goy/

Huskelappen, - s. 47:
http://www.nqf.no/hva_skjer/