Ledige kursplasser ved Norsk Quiltetreff

Vi har noen få plasser ledig på kurs nr 13 "Lag på lag-kvist"  med Nina Lise Moen søndag.
Ta kontakt  med registrering@nqf.no for å melde deg på.

Til barnekurset trenger vi flere deltakere for å få gjennomført det.
Kjenner du noen barn i nærheten av Kristiansand som kunne ha lyst til å
komme og lære seg å sy?

Ta kontakt  med registrering@nqf.no for å melde deg på.