LEDIGE KURSPLASSER – ÅRSMØTEHELGEN I TROMSØ 2011

Oversikt over ledige kursplasser:

Kurs 2 Maling og trykk av egne stoffer – Ragnhild E. Kjenne – 3 ledige plasser.

Kurs 4 Alt man kan gjöra med alginat – Mikael Svensson – 1 ledig plass.

Kurs 8 Form og farge, fleip eller fakta, søndag – Ellen Aase – 6 ledige plasser.

Kurs 12 Svampmaling, søndag – Vera Fjellås – 3 ledige plasser.

Ta kontakt med Kari Berg, for påmelding til kursene.

NB! Du må være medlem i Norsk Quilteforbund for å melde deg på kurs.