Kurs 7 og 8: Form og farge, fleip eller fakta?

I år er det også et variert tilbud på årsmøtehelgen.
Kurs 1 starter allerede fredag formiddag.
4-timers kurs arrangeres over en dag og du kan derfor velge to ulike kurs; lørdag og/eller søndag.
6- og 8-timers kurs arrangeres med 3-4 timer lørdag og 3-4 timer søndag.

Innkalling, program, utstillinger, kurstilbud og registreringskjema står i medlemsbladet til NQF: Quiltebladet 4-2010, s. 22-29 (pdf-fil).

Kurs 7 og 8: Form og farge, fleip eller fakta? med Ellen Aase

4 timer lørdag eller søndag
Passer for alle
Ikke symaskin

Form og farge, fleip eller fakta?

Kursleder vil med forskjellige eksempler demonstrere hvordan ulik bruk av linjen skaper ulik form, og hvordan variasjon i sammensetting av disse påvirker uttrykket. Praktiske eksempler med utgangspunkt i teori fra Ittens fargelære vil belyse ulik bruk av farge.

Praktisk vil vi jobbe med selve uttrykket også ved å være bevisst på hva vi ønsker med det vi lager. Hva vil jeg uttrykke? Hvordan gjør jeg det? Og hvor viktig er bevissthet om ønsket uttrykk og teoretisk kunnskap om design i prosessen med å skape en quilt?

Til utprøving er det greit å lage skisser ved bruk av papir og blyant (og fargeblyanter for den som ønsker det) og derfra prøver vi ut ideer i stoff. Da går det fint å bruke den raske ”Mola Light”-metoden, der stoff legges i flere lag, sys sammen med enkel rettsøm og klippes frem etter ønske. Siden dette er et kort kurs, kan det ikke forventes mye ferdig arbeid. Men det skulle bli tid til en del utprøvinger, og kanskje kan ideen til noe større settes i gang.

Quilten på bildet kan formmessig være eksempel på noe usikkert (står trekanten trygt?) og fargemessig bl.a. eksempel på bruk av komplementærfarger (blå/orange) og ulikhet i fargekvalitet (klar blå/orange dempet med sort til brun).

(Dette er en utfyllende tekst til det som står om kuset i medlemsbladet 4/2010.)

Kurs 7 og 8: Form og farge, fleip eller fakta? – Ellen Aase