Konkurransetittel NQF 2015

Fullstendig utlysning kommer i blad nr 2, samt på web medio juni.

inspirasjon-70

"Norske tradisjoner"

Bruk gjerne inspirasjonsplakaten som et hjelpemiddel. Den skal ikke begrense eller styre deg,
men er ment å sette i gang en prosess for den som har behov for det.

Det konkurreres i tre kategorier, tradisjonell, åpen og gruppe.

Minstemålet på bidraget er 0,5 kvadrat. Eksempelvis minst 71 x 71 cm, 30 x 160 cm, 50 x 100 cm eller 25 x 200 cm.
Maksimal størrelse er 150 x 220 cm.

Bidraget skal være quiltet.

EQA-konkurransen og konkurranse for unge quiltere utlyses etter treffet i Birmingham, medio august.
 

 

2014-03-30