Konkurransene for Norsk Quiltetreff 2013

Vi minner om at fristen for innsending av konkurransebidrag er 25. januar 2013.

k34web

Vinner i tradisjonell klasse 2012:
Marit Lauve: Sommerbris og havblikk (97x126cm)

Dette gjelder konkurransene Ekstremvær, barnekonkurransen med tema Transport, konkurransen Quiltegleder gjennom 25 år, og EQAs konkurranse Movement.
Send tepper og påmeldigskjema/registreringskjema til den det gjelder, - se s.3 i programfilen for rette adresser.

NB: I utlysningsteksten for konkurransen Ekstremvær i medlemsbladet 2/2012 står det 1. februar i utlysningsteksten, men denne datoen er flyttet fram et par dager.

For medlemsutstillingen og kurslederutstillingen skal det bare sendes inn påmelding/registrering med foto innen 25. januar 2013.