Kari Melsom

Kari Melsom sovnet stille inn på Lindrende Avdeling 16.mars og skal bisettes i Undersbo Kapell i Larvik 31.mars kl 13.30.

Kari har gjort mye bra arbeid for NQF i flere perioder - og hun ble ganske tidlig medlem i NQF.

NQF vil sende blomster til hennes bisettelse og hennes minneord vil bli presentert i neste medlemsblad.