Internasjonale sygrupper på nett

NQF er oppfordret fra Australia om å være behjelpelig med å spre informasjon om internasjonale sygrupper på nett. Dette inkluderer blokkbytter.

Det etableres små grupper som kommuniserer på engelsk på lukkede grupper på FaceBook.  Ser ut som om det arbeides med å få inn noe sponsing til arrangementet også.
Vi legger ut informasjonen her så kan hver og en av dere vurdere om dette er interessant.
Dette sendes også ut til quiltelagene via quiltelagskontakten.
E-posten vi har mottatt 4.januar lyder slik:
Hello,
I am seeking your assistance to encourage quilters to join The Global Quilting Project 2015.
Please visit the facebook page - The Global Quilting Project 2015 and Like the page. You can read about the project on the page and in the NOTES section.
So far we have 38 countries and close to 200 registered participants. We need quilters from many different countries to join! I hope you can support this wonderful project.
kind regards
Kim Andrews
The Global Quilting Project.
Det presiseres at NQF som forbund ikke har noen involvering i dette arrangementet
Dersom noen deltar på dette er det flott om NQF kan få vite det.  Både for omtale i bladet og kanskje får vi også se noe på medlemsutstillinga neste år?
God (sy)helg!
Med hilsen
Styret