Hva skjer i løpet av Årsmøteuken?

Årsmøte

Alle medlemmer vil motta en SMS med link for tilgang til det digitale årsmøtet når dette åpner 14. mars.

Årsmøtet vil være åpent for at du kan avgi din stemme i perioden 14.–21. mars 2021. Når du mottar SMS fra Styret kan du trykke på linken. Du blir nå bedt om å oppgi ditt mobilnr. Skriv så inn dette, og du vil straks motta en tallkode som skal skrives inn. Du har nå fått tilgang til det digitale årsmøtet og kan se alle saker og avgi din stemme på hver sak.

Lotteri

I anledning gjennomføring av vårt digitale årsmøte har NQF fått tillatelse fra Lotteri- og stiftelsestilsynet til å gjennomføre et loddsalg via Facebook og Vipps. Loddsalget kan kun gjennomføres på denne måten. Pris pr. lodd er kr 10 og vi kan selge inntil 10 000 lodd.

Vi har som vanlig mange flotte gevinster. Bl.a. kan nevnes symaskin fra Janome, 2 quiltede tepper, TV, tråd, stoff, mønster, mønsterbøker, osv.

Loddsalget åpner 15.03.2021 og avsluttes 20.03.2021 kl. 23:59 eller når alle lodd er solgt.

Følg med på vår Facebookside.

Foredrag og demo

Som en erstatning for det avlyste Norsk quiltetreff 2021 kan vi tilby våre medlemmer to foredrag og en demo på den lukkede medlemssiden. Kjersti Thoen og Helle Løvenskiold har vært i studio og resultatet kan du som medlem se i tidsrommet 15. mars – 30. april.

I tillegg har Merete Ellingsen laget en demo som også blir lagt ut på vår nettside i samme tidsrom.

Mer info. om dette kommer i løpet av helgen.