Hilsen fra Bergen

 Årsmøtehelgen i Bergen.

Endelig er årsmøtehelgen her.

Alle hender i arbeid på årsmøtehelgen

Styre og varamedlemmer samt redaktør har installert seg og er godt i gang med pakking, planlegging og rigging.
Forberedelsene går i høyt tempo.

 Fortsettelse følger. 

Hilsen NQF