Har du glemt å fornye medlemsskapet ditt?

Har du glemt å fornye medlemsskapet ditt?  Har du husket å gi oss korrekt adresse?

28.februar er siste frist for å ha dette på plass for at blad 1/15 skal komme rett i postkassen
din tidlig i mars.

Giroen for kontingenten for 2015 fulgte med blad 4 før jul.  
Har du behov for kopi av fakturaen så be om det i en epost til medlem@nqf.no.

Vi stopper bladutsending for de som ikke har betalt kontingenten sin.  
Det samme gjør vi for dere som ikke har gitt oss ny adresse til tross for at dere heller 
ikke mottok blad 4 til rett tid.

Hilsen medlemssekretær Inger Lise
2015-02-23