Gladnyhet fra Studieforbundet

Styret i Studieforbundet kultur og tradisjon har vedtatt at tilskuddet skal økes til 90 kroner per time for kurs med lærer. For kurs uten lærer blir satsen den samme; 25 kroner. Dette vil gjelde for alle kurs som får støtte i 2015,  også for kurs som det allerede er søkt for.
- Vekst i kursaktiviteten i Studieforbundet har ført til bedre økonomi. Det fører til at vi kan øke kurstilskuddet, sier daglig leder Kjærsti Gangsø. - Siden det er kurs med lærer som er kostnadskrevende er det naturlig at det er der økningen kommer.  Styret håper dette kan bidra til å øke kursvirksomheten framover, sier Gangsø.
Vi håper alle benytter seg av dette og søker om kursstøtte til sine planlagte kurs.
Vennlig hilsen
Bjørg Schultz
Studieforbundet kultur og tradisjon
Vågåvegen 35
2680 Vågå
tlf 61 21 77 50
2015-05-03 Mona