Finn 5 feil i medlemsblad 1-2012

Redaksjonen fikk skikkelige problemer med korrekturlesingen denne gangen.

medlemsbladet nr 2 -2012

Fram til nå har vi lest korrektur på en del dokumenter før de går til grafiker, og når førstekorrekturen er klar, har det blitt lest tekstkorrektur et annet sted i landet før den sendes i posten til redaktøren.

Selvfølgelig er det alltid travelt mellom deadline og trykkeklart blad. Postverket har levert tekstkorrekturen senest to dager etter at den ble postlagt. Ikke noe problem. Fram til denne utgaven.

Denne gangen kom ikke konvolutten med lesekorrekturen. En del trykkleifer fanget vi opp ettersom redigerte versjoner ble sendt mellom grafiker og redaksjon, men ikke nok. Desperate ble det lest ny tekstkorrektur en knapp time, og den ble levert på postkontoret for å få alt avgårde med ekspress over natten. Redaktør sendte inn rettelsene til grafiker dagen etter, og reiste deretter inn til trykkeriet i Oslo for å godkjenne prøvefargetrykket (som ellers peleier å komme med bud på døren) og godkjenne trykkplater. Dette var en dag etter kjøreplanen.

Vi valgte å la bladet gå i trykken på denne datoen framfor å utsette trykkingen og pakkingen med en uke, - mest for at dere skulle få det i posten denne uka.

Konvolutten med tekstkorrekturen lå i postkassen på ettermidagen. Datoen tilsa en uke og to dager i postens varetekt, og medlemsbladet var da godt på vei ferdige fra pressen.

I framtiden kommer vi til bruke den nye versjonen til Adobe der nå retting er mulig. Postvesnet har mistet en trofast kunde. Godt vi har den digitale internettverdenen.

Finn 5 feil
Vi i redaksjonen er klare over at en del trykkleifer, noen grovere enn andre, har gått oss huset forbi (eller vi har sett dem da det var for seint å gjøre noe med det). Her trenger vi deres hjelp:
Hvilke trykkleifer finner du i denne utgaven?

Send en mail til redaksjon@nqf.no med de 5 (første) trykkleifene du finner. Noter hva som er feil og sidetallet. De 5 første med 5 riktige feiltrykk kan vente seg en liten overraskelse i posten. Er vi heldige, kommer alt fram før påske.

ps. Styremedlemmer, varamedlemmer og bladkomiteens medarbeidere kan ikke delta på denne utfordringen.