Festival of quilts i Birmingham

I forbindelse med NQFs 25 års jubileum er vi invitert til å ha en egen utstilling under The festival of Quilts i Birmingham 8.-11.august 2013. Denne utstillingen er «Quiltegleder gjennom 25 år» fra Sarpsborg i år.

Styret håper å treffe mange av NQFs medlemmer i Birmingham, og på standen vår under disse dagene. I samarbeid med VSM Norge- Pfaff og Husqvarna har vi et spesielt kurstilbud til NQFs medlemmer, torsdag, fredag og lørdag ettermiddag. Les mer om dette i Norsk Quilteblad som kommer i månedskiftet juni/juli.