EQAs utfordring 2020:

Gjenbrukte tekstiler» (Recycled Textiles)

Disse quiltene har ikke vært publisert tidligere, p.g.a. pandemien. Nå finner du dem endelig på medlemssiden på www.nqf.no 

Utlysningen til European Quilt Association (EQA) sin utfordring 2020 sto i Norsk Quilteblad 3/2019 på side 5. Alle de norske bidragene skulle vært utstilt på Norsk quiltetreff i 2020. Det ble avlyst på grunn av pandemien og NQF valgte etter hvert å la dommerne våre velge ut åtte bidrag som kunne representere NQF. De åtte bidragene fra hvert medlemsland skulle så vært utstilt på The Festival of Quilts (FoQ) 2020, men det arrangementet ble kun digitalt og EQAs bidrag kom ikke med da. 

Våren 2021 valgte EQA så å lage en digital utstilling av dem. Den skal vises i et «galleri» på en digital skjerm på FoQ 2021 (ev. innlemmes i deres digitale festival). Hele denne digitale utstillingen vil bli lagt ut på NQFs nettside etter FoQ 2021. NQF lager en digital utstillingskatalog der alle de norske bidragene til utfordringen kommer med.