Det nye styret etter årsmøte 2017

Bilde2

 

Dette er det nye styret i NQF med ansvarsoppgaver:

Leder: Annrid Nerhus
Nestleder/utstillingskomité: Anita Nilsen
Kasserer: Rita Kristensen
Jurysekretær/utstillingskomité Vivi Heine-Hansen
Sekretær/Quiltelagskontakt Inger Ottesen
Medlemssekretær Eirin Jørgensen
Kurskomité Olaug Unnerud
Kurskomité Anne Gro Larsen*
Redaksjonskomité/korrektur/Butikk/annonse:Berit Boye*
Webredaktør/redaksjonskomité Gretha Ristad*
Redaktør (ikke medlem av styret) Randi Christie

*= varamedlemmer