Dansk Patchwork Forenings Årsmøtehelg 2018

 

Leder Anita og redaktør Randi er på vei til Odense og Dansk Patchwork Forenings Årsmøtehelg med 20 norske quilter. Det er langt å kjøre fra Oslo til Odense, så kart har de med. Kartquilten er laget av Hilde Grethe Blom Nilsen.