årsmøtehelgen 2012

Kurs med støtte fra studieforbundet

Kurs med støtte fra studieforbundet

av

Studieforbundet kultur og tradisjon som Norsk Quilteforbund er en del av, foretar en undersøkelse rettet mot både kursledere og kursdeltagere. Har du gått på…