På grunn av avlysingen av Norsk quiltetreff 2020, som følge av Covid-19 pandemien, har NQF søkt Lotteri- og stiftelsestilsynet om midler fra krisepakken for idrett, frivillighet og kultur.

Det ble søkt om kr. 487.798. Beløpet er satt sammen av flere elementer. Bl.a. budsjettert overskudd, påløpte kostnader i forbindelse med planlegging av arrangementet, og kostnader vi forventer skal påløpe for å få avsluttet deler av arrangementet.

NQF fikk innvilget hele søknadsbeløpet. Styret er veldig fornøyd med avgjørelsen og ser fram til planleggingen av nytt arrangement i 2021.