Viktig melding angående Norsk Quiltetreff

Fredag kveld ble det sendt ut egen epost til alle som er påmeldt til Norsk Quiltetreff fra leders epostadresse
Om du ikke finner den i din epost - vennligst sjekk i spam-mappa di - eller etterlys den på  leder@nqf.no
E-posten gjelder et eksklusivt tilbud til dere som er påmeldt,
samt et spørsmål om når dere som reiser vi Gardermoen ankommer dit
- dette er for at vi skal sikre nok busskapasitet fra Gardermoen til Sundvolden.

2015-02-15, Heidi