Startside ] Opp ]

 

Registreringskjemaet kan lastes ned som pdf.-fil eller kopieres fra s. 35 i medlemsblad 2/ 2009.

Registreringsskjema til:

___ NQFs konkurranse Tradisjonell Klasse

___ NQFs konkurranse Εpen Klasse

___ Pεmelding til ………………………………………………………………

Navn……………………………………………………………………………..

Adresse………………………………………………………………………….

Tlf………………………… E-post:……………………………………………..

Teppets tittel:…………………………………………………………………….

Mεl:  Bredde.......................Hψyde……………

Quilting av/ hos:……………………………………………………………………

Materiale/ fargebeskrivelse/ teknikk………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Eget design:………………………….

Ved ε skrive "ja" her garanterer du for arbeidets originalitet og holder NQF skadefri ved ethvert
erstatningskrav fra 3.person.

Inspirasjonskilde (oppgi evt. bok, kurs etc. som ideen/oppskriften er hentet fra):

…………………………………………………………………….

Utstilt tidligere?……………………..

Hvis du melder pε noe annet enn et teppe, beskriv kort………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Fotografering tillatt pε utstillinger/konkurranser i regi av Norsk Quilteforbund.

Ved ε stille ut mitt arbeide/teppe gir jeg NQF og besψkende pε utstillingene tillatelse til ε fotografere
arbeidet. Jeg forstεr at disse bildene kan bli offentliggjort i publikasjoner og pε internett uten at jeg blir
spurt om ytterligere tillatelse. Jeg forstεr ogsε at originale arbeider som er publisert kan bli utelukket
fra utstillinger og konkurranser der det stilles krav til "ubrukthet".

 

Jeg har lest reglene og akseptert dem.

Signatur……………………………………….. Dato………………………………