NQFs nye leder: Heidi Bolgnes

Her er NQFs nye leder for de neste to årene: 2013-2015.

Heidi Bolgnes bor i Klæbu sør for Trondheim og har quiltet i mange, mange år. Hun har sittet med styreverv i både Trondheim Quiltelag og Vikhamar Quiltelag, og er fortsatt leder i Trondheim Quiltelag. I NQF har hun sittet som styremedlem/nestleder i ett år.

Om seg selv sier hun at hun er et organisasjonsmenneske og at hun oppfatter at NQF som de fleste lokale quiltelag, har utfordringer vedrørende medlemsutvikling og økonomi. Likeledes er det sikkert muligheter for å jobbe smartere, noe som igjen kan komme både styret og medlemmer tilgode.

Hun jobber som rådgiver i Skatt Midt-Norge, men bruker mye av arbeidstiden til sitt verv som styremedlem i lokal fagforening og sentralstyremedlem i Skatteetatens Landsforbund.

Heidi takker for tilliten fra medlemmene på årmøtet og ser med forventning fram til de to neste årene i styret.