Utgivelseplan og Annonsepriser 2019 og 2020

Utgivelseplan og annonsepriser for Norsk Quilteblad.

Utgivelsesdato for Norsk Quilteblad er vanligvis omtrent to måneder etter deadline for stoff til redaksjonen.
Postverket bruker vanligvis en til to uker på å nå våre abonnenter i Norge. Til utlandet kan det ta noe lengre tid.

 

2019

Revidert_annonseinfo_quiltebladet_2019

 

annonseinfo_quiltebladet_2019_ENG

 

2020

 

annonseinfo_quiltebladet_2020

 

annonseinfo_quiltebladet_2020_ENGLISH

 

Norsk Quilteforbund tar forbehold om at planene kan endres.

 

Generelt

Annonser til Norsk Quilteblad sendes som ferdig original. Dersom annonsen ønskes laget eller endret av trykkeriet fakturerer NQF merkostnaden.