Utgivelseplan og Annonsepriser 2017

Utgivelseplan og annonsepriser for Norsk Quilteblad.

Utgivelsesdato for Norsk Quilteblad er vanligvis omtrent to måneder etter deadline for stoff til redaksjonen.
Postverket bruker vanligvis en til to uker på å nå våre abonnenter i Norge. Til utlandet kan det ta noe lengre tid.

UTGIVELSEPLAN 2017

Nr. 1/17 Deadline annonser og stoff 11.01, utsending f.o.m.10.3

Nr. 2/17 Deadline annonser og stoff 18.04, utsending f.o.m. 7.6.

Nr. 3/17 Deadline annonser og stoff 14.07., utsending f.o.m. 6.9.

Nr. 4/17 Deadline annonser og stoff: 29.09, utsending f.o.m. 22.11

 

Norsk Quilteforbund tar forbehold om at planene kan endres.

 

ANNONSEPRISER 2017

annonseinfo_quiltebladet_2017_v1

 

Generelt

Annonser til Norsk Quilteblad sendes som ferdig original. Dersom annonsen ønskes laget eller endret av trykkeriet fakturerer NQF merkostnaden.