Utgivelseplan og Annonsepriser 2018

Utgivelseplan og annonsepriser for Norsk Quilteblad.

Utgivelsesdato for Norsk Quilteblad er vanligvis omtrent to måneder etter deadline for stoff til redaksjonen.
Postverket bruker vanligvis en til to uker på å nå våre abonnenter i Norge. Til utlandet kan det ta noe lengre tid.

 

UTGIVELSESPLAN 2018

 
1/2018
Sendes ut f.o.m. 9.3.2018
Innleveringsfrist stoff 7.12.2017, annonser 10.1.2018

 
2/2018
Sendes ut f.o.m. 8.6.2018
Innleveringsfrist stoff 6.4.2018, annonser 18.4.2018

 
3/2018
Sendes ut f.o.m. 6.9.2018
Innleveringsfrist stoff 13.6.2017, annonser 13.7.2018

 
4/2018
Sendes ut f.o.m. 21.11.2018
Innleveringsfrist stoff 13.9.2017, annonser 28.9.2018
 
Norsk Quilteforbund tar forbehold om at planene kan endres.

 
ANNONSEPRISER 2018

annonseinfo_quiltebladet_2018

 

Generelt

Annonser til Norsk Quilteblad sendes som ferdig original. Dersom annonsen ønskes laget eller endret av trykkeriet fakturerer NQF merkostnaden.