Utgivelseplan og Annonsepriser 2021

Utgivelsesplan og annonsepriser for Norsk Quilteblad

Utgivelsesdato for Norsk Quilteblad er vanligvis omtrent to måneder etter deadline for stoff til redaksjonen.
Postverket bruker vanligvis en til to uker på å nå våre medlemmer i Norge. Til utlandet kan det ta noe lengre tid.

2021

2021_annonseinfo_Norsk_Quilteblad

2021_ad_info_Norsk_Quilteblad

Norsk Quilteforbund tar forbehold om at planene kan endres.

Generelt

Annonser til Norsk Quilteblad sendes som ferdig original. Dersom annonsen ønskes laget eller endret av trykkeriet fakturerer NQF merkostnaden.